Social Media

February 9, 2020

ความพยายามของ TWITTER ในการกำจัด FAKE NEWS เริ่มขึ้นแล้ว

ไดอารี่ที่รัก,   วันนี้ไม่อยากอัปเดตสถานการณ์โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ให้ผู้อ่านแล้ว เพราะได้ใส่ลิงก์ของ WHO ไว้ให้ตั้งแต่เมื่อวานนี้
February 9, 2020

ความพยายามของ TWITTER ในการกำจัด FAKE NEWS เริ่มขึ้นแล้ว

ไดอารี่ที่รัก,   วันนี้ไม่อยากอัปเดตสถานการณ์โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ให้ผู้อ่านแล้ว เพราะได้ใส่ลิงก์ของ WHO ไว้ให้ตั้งแต่เมื่อวานนี้
February 7, 2020

ความพยายามของ TWITTER ในการกำจัด FAKE NEWS เริ่มขึ้นแล้ว

ไดอารี่ที่รัก,   วันนี้ไม่อยากอัปเดตสถานการณ์โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ให้ผู้อ่านแล้ว เพราะได้ใส่ลิงก์ของ WHO ไว้ให้ตั้งแต่เมื่อวานนี้