โรมัน

February 4, 2020

ONE BELT ONE ROAD ของอาณาจักรโรมัน

อันว่า “จักรวรรดิ” อันยิ่งใหญ่นั้น สำคัญที่สุดคือต้องสร้างเครือข่ายคมนาคมและสื่อสารเป็นของตนเอง โดยมีเมืองหลวงของตัวเป็นศูนย์บัญชาการ เพื่อดูดซับทรัพยากร อาหาร แร่ธาตุและสินค้าฟุ่มเฟือย จากเครือข่ายเข้ามาใช้ในการบริโภคและการผลิต ในขณะเดียวกันก็ส่งอำนาจออกไปสยบและปกครองเพื่อเก็บส่วยสาอากรภาษี ตลอดจนส่งสินค้าและบริการออกไปขายหรือแลกเปลี่ยน เพื่อนำกำไรและทรัพยากรส่วนเกินกลับเข้ามาที่ศูนย์กลาง หรือนำกลับไปลงทุนในเครือข่ายอาณานิคมเพื่อหวังผลที่จะเก็บเกี่ยวส่วนเกินเอาในอนาคต