เชื้อไวรัส

January 21, 2020
“ไวรัสโคโรนา” การกลับมาของพวกอุบาทว์กาลีโลก และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจอันอาจเกิดขึ้น
ข่าวคราวการพบผู้ติดเชื้อไวรัสปอดอักเสบสายพันธุ์โคโรน่าในประเทศเราถึง 2 คน ทำให้ผมและผู้ที่เคยทราบถึงความรุนแรงของไวรัสประเภทนี้ เกิดความกังวล จึงต้องนำข้อเขียนชิ้นนี้มาปรับปรุงให้อ่านกันอีกครั้ง