อังกฤษ

February 4, 2020

ONE BELT ONE ROAD ของจักรวรรดิอังกฤษ

ในบรรดาจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ของโลกเท่าที่เคยมีมา “จักรวรรดิอังกฤษ” หรือ “British Empire” น่าจะเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หลังจากทยอยคว่ำจักรวรรดิสเปน โปรตุเกส ฮอลันดา และฝรั่งเศสได้แล้ว ดินแดนของจักรวรรดิอังกฤษในสมัยที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูสุดขีดนั้น ครอบคลุมไปทุกทวีปและอนุทวีปทั่วทั้งโลก เป็นดินแดนซึ่ง “พระอาทิตย์ไม่เคยอัสดง” ที่แท้จริง ทั้งๆ ที่ดินแดนและประชากรของประเทศอังกฤษมีเพียงไม่ถึง 1% ของโลก ทว่าควบคุมการค้า การเงิน และการผลิตเกือบหนึ่งในสี่ของโลก