ประกัน

February 6, 2020

ว่าด้วยประกันในโลกใหม่ และ TESLA INSURANCE

สมัยที่เรายังเด็ก (ไดอารี่ยังไม่เกิด) มักได้ยินผู้ใหญ่พูดเสมอถึงอาชีพอันไม่พึงปรารถนา ที่ไม่อยากให้ลูกหลานโตขึ้นต้องประกอบอาชีพเหล่านั้น   อันแรกคือ “นักร้องนักแสดง” เพราะเป็นอาชีพ “มือถือไมล์ ไฟส่องหน้า” รายได้ไม่สม่ำเสมอและน้อย บ่อยครั้งชักหน้าไม่ถึงหลังและบางทีก็ต้องตระเวนแสดง อยู่ไม่เป็นที่ นอนไม่เป็นเวลา ชื่อเสียงขึ้นลงแล้วแต่ความนิยม แก่ตัวมาไม่มีหลักประกัน เช่น บำเหน็จหรือบำนาญ