Deep Analysis

February 14, 2020

เหตุผลที่ต้องซื้อหุ้น APPLE ในช่วงวิกฤติไวรัส

ถ้านับตั้งแต่เกิดไวรัส COVID-19 ระบาดมานี้ หุ้น Apple ยังขึ้นมาตลอดจากราคาสองร้อยปลายๆ ไปจนถึง 328 แม้จะลงมานิดหน่อยเมื่อคืนนี้ (13 ก.พ. 63) ที่ 325 เหรียญฯ
January 21, 2020
“ไวรัสโคโรนา” การกลับมาของพวกอุบาทว์กาลีโลก และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจอันอาจเกิดขึ้น
ข่าวคราวการพบผู้ติดเชื้อไวรัสปอดอักเสบสายพันธุ์โคโรน่าในประเทศเราถึง 2 คน ทำให้ผมและผู้ที่เคยทราบถึงความรุนแรงของไวรัสประเภทนี้ เกิดความกังวล จึงต้องนำข้อเขียนชิ้นนี้มาปรับปรุงให้อ่านกันอีกครั้ง